مشتری همیشه گفت
 • Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  تجهیزات فوق العاده مهم استخراج CO2 عالی است!

  چارلی بای
  Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  این سیستم استخراج co2 فوق بحرانی بسیار خوب کار می کند.

  فرخ لی