• دستگاه استخراج CO2 سیال فوق بحرانی 900kw 1500L×3
 • 900kw 1500L×3 Supercritical Fluid CO2 Extraction Machine
 • companyPic.title
 • companyPic.title
مشتری همیشه گفت
 • Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  تجهیزات فوق العاده مهم استخراج CO2 عالی است!

  چارلی بای
  Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

  این سیستم استخراج co2 فوق بحرانی بسیار خوب کار می کند.

  فرخ لی
francis@scfechina.com
+8615085632682
+86 15085632682