پیام فرستادن
Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd

تامین کنندگان تایید شده star star star star star star
 • اعتماد
  مهر
 • تایید
  تامین کننده
 • اعتبار
  بررسی
 • قابلیت کننده
  ارزیابی
از جانب: اطلاعات مورد نیاز
به:
 • Mr. Francis Li (Guizhou Aerospace Wujiang Electro-mechanical Equipment Co.,Ltd) آخرین ورود : 4 ساعت ها 06 دقایق پیش
موضوع:
موضوع شما باید بین 10-255 کاراکتر باشد.
پیام:
پیام خود را باید بین 20-3،000 کاراکتر باشد.
تلفن:
قیمت   پرداخت 
به عنوان مثال 10000 / رایانه های شخصی
مشخصات   توضیحات شرکت   زمان تحویل  
francis@scfechina.com
+8615085632682
+86 15085632682
+86 15085632682